RightClick

ஐயா சகஸ்ரவடுகர் அவர்களை சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு!!!
நமது ஆன்மீக குருவும்,25 வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளரும்,கடந்த 25 ஆண்டுகளில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சிக்கல்கள் தீர வழிகாட்டியவருமான நமது சகஸ்ரவடுகர் ஐயா அவர்களை சந்திக்க விருப்பமா?
உங்கள் பெயர்,செல் எண்,வசிக்கும் ஊர்,போட்டோ,ஜாதக நகல் இவைகளுடன் என்ற aanmigakkadal@gmail.comமின் அஞ்சல் முகவரியில் முன்பதிவு செய்யவும்.
Subject இல்Like to Meetஎன்ற வாசகங்களுடன் முன் பதிவு செய்யலாம்;டிசம்பர் முதலாவது வாரம் முதல் ஒவ்வொரு சனி,ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் சந்திக்கலாம்;
யார் பெயர்,போட்டோ அனுப்பியிருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு அனுமதிக்கான நேரமும்,சந்திக்கும் ஊரும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்;
ஒருங்கிணைப்பு
ஆன்மீகக்கடல்