RightClick

உங்கள் ஊரில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஆன்மீகச் சேவை!!!
இந்த இரண்டையும் ஒரு பென் டிரைவ்வில் காப்பி செய்யவும்.உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு இரண்டு பக்கமும் அச்சடிக்கும் விதமாக ஆயிரம் அல்லது அதற்கும் மேலாக அருகிலிருக்கும் அச்சகத்தில் அச்சடிக்கவும்;எதிர் வரும் சனிப்பிரதோஷத்தன்று(13.10.2012, 27.10.2012) உங்கள் ஊரில் இருக்கும் சிவாலயத்தில் இந்த ஆயிரம்  பிரதிகளை விநியோகிக்கவும் அல்லது ஆன்மீகக்கடலுக்கு அனுப்பி வைக்கவும்;                                             ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த நோட்டீஸ்கள் சரியாக பதிவிறக்கம் ஆகவில்லையெனில்,WANTED BIT NOTICE COPY என்று subject இல் குறிப்பிட்டு மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.அந்த மின் அஞ்சலில் உங்களின் அஞ்சல்(தபால்)முகவரியை அனுப்பி வைக்கவும்.கூரியரில் இந்த பிரதிகள் சில ஒரு வாரத்துக்குள் அனுப்பி வைக்கப்படும்.


முயற்சி செய்வோமா?

ஓம்சிவசிவஓம்