RightClick

சென்னை அருகில் இருக்கும் ஸ்ரீசொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் கோவில்

சென்னை மேட்டுப்பாக்கம் மண்டலத்தில் வானகரம் நகரில் முருக சித்தர் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீசொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் அருள்புரிந்துவருகிறார்.