RightClick

ஆன்மீகக்கடல் வாசகர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்
ஆன்மீகக்கடல் மூலமாக ஜாதகம் பார்க்க விரும்புவோர்,தங்களின் பிறந்த ஜாதக நோட்டின் அனைத்துப் பக்கங்களையும் ஸ்கேன் செய்து மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.உடன்,உங்களின் பிறந்த தேதி,பிறந்த நேரம்,பிறந்த ஊர் போன்றவைகளுடன், உங்களின் ஜோதிடரீதியான கேள்விகளையும் அனுப்பி வைக்கவும்.

இப்படி அனுப்புவதன்மூலமாக,

அதிகபட்சமாக 15 நாட்களுக்குள் உங்களின் ஜாதகம் கணிக்கப்பட்டு பதில் அனுப்பி வைக்க முடியும்.முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க விரும்புவோர்,ஜாதகத்தை மின் அஞ்சலில் அனுப்பிவிட்டு,உங்களின் கேள்விகளோடு,செல் எண்ணையும்,நேரில் சந்திக்க விருப்பம் என்பதையும் தெரிவிக்கவும்.

நன்றிஆன்மீகக்கடல்