RightClick

கோட்டைச்சாமி அவர்களின் குருபூஜை விழாவில்(பரமக்குடி அருகிலுள்ள பந்தியூர்) கலந்துகொண்டு வாழ்த்திய சித்தர்களின் வருகை; புகைப்படங்களாகthanks to www.machamuni.blogspot.com