RightClick

பஞ்ச பிரம்ம மந்திரம்

பஞ்ச பிரம்ம மந்திரம்

ஓம் ஹோம ஈசான மூர்த்தாய நமஹ

ஓம் ஹேம் தத்புருஷவக்த்ராய நமஹ

ஓம் ஹீம் அகோர இருதாயாய நமஹ

ஓம் ஹிம் வாமதேவ குஹ்யாய நமஹ

ஓம் ஹம் சத்யோஜாத மூர்த்தயே நமஹ